Brazilië

Brazilië

Nieuwe regelgeving in verband met landaankoop in Brazilië.

Er is de laatste jaren in Brazilië veel ophef ontstaan, ook op het politieke vlak, door wat heet: de “Land Grabbers”. Het is daarbij vooral de Chinese regering, die grote stukken land aan het opkopen is, maar niet exploiteert. Aan de andere kant is de regering erg geïnteresseerd in “capital produtivo”, wat wil zeggen dat men buitenlanders die land willen aankopen om daadwerkelijk te produceren, met open armen ontvangt. Voor natuurlijke personen is het mogelijk om tot 50 MEI (=Modulo de Exploração Indefinida) op naam te zetten. Deze hoeveelheid in ha’s verschilt per gemeente, maar een buitenlandse investeerder kan bijv. in Bom Jesus, deelstaat Piaui, tot 1.500 ha op naam zetten. Men moet dan ten minste in Brazilië wonen en een vreemdelingen ID kaart hebben.

Voor rechtspersonen, zoals B.V.’s, kan in dit geval het dubbele, dus tot 3.000 ha, op naam worden gezet. In dat geval is de tussenweg van een “Limitada” noodzakelijk, waarbij dan tenminste een van de partners Braziliaan moet zijn met een minimum participatie (soms 0,01% of minder). Voor aankopen boven deze areaalgrootte zijn speciale vergunningen nodig.

Er is nogal wat controversie over dit onderwerp en het laatste woord is hierover zeker nog niet gezegd, maar voor een groot deel van de geïnteresseerde buitenlanders is 1.500 resp. 3.000 ha wel voldoende.

Een land met grote mogelijkheden

Brazilië is een zeer groot land (207 x Nederland) met grote mogelijkheden voor een rendabele agrarische productie tegen wereldmarktprijzen. Het grote voordeel van Brazilië is het klimaat, waardoor er zeer veel verschillende gewassen kunnen worden verbouwd. In heel Brazilië kunnen twee gewassen per jaar geteeld worden en met beregening soms zelfs drie! Het is de grootste producent ter wereld van vruchtensappen en rundvlees en ook de productie van kippen- en varkensvlees neemt jaarlijks fors toe. Dat is mogelijk door de grote lokale beschikbaarheid van kwaliteitsvoer: maïs, soja, sorghum, gerst, etc. 

Aanbod

In heel Brazilië is er aanbod van bedrijven in diverse schaalgroottes van klein (100 ha) tot zéér groot (tienduizenden ha). De grondprijzen worden, behalve door grondkwaliteit, irrigatiemogelijkheden en installaties, vooral bepaald door de ligging en de plaatselijke en regionale infrastructuur. Prijzen variëren van enkele tientallen tot enkele duizenden euro’s per ha, maar voor  €  750 per ha koopt men goede grond op aantrekkelijke plaatsen.

Succesfactoren

Om succes te hebben in Brazilië, moet men flexibel zijn, snel Portugees leren en vooral moet men over ondernemers- en managementcapaciteiten beschikken. Maar ook pioniersgeest, flexibiliteit en doorzettingsvermogen zijn nodig.

De Braziliaan accepteert gemakkelijk emigranten die respect tonen voor het land en haar bevolking. Het leefklimaat is er letterlijk en figuurlijk heel prettig. Brazilië is een land met heel grote mogelijkheden in alle takken van de agrarische sector en zal dat op lange termijn ook blijven! 

Afzetmarkt

Naast een groeiende interne markt voor de bevolking van 175 miljoen inwoners, wordt er ook steeds meer geëxporteerd. Vooral de Aziatische landen behoren tot de vaste afnemers

Politiek klimaat

Politiek en economisch gezien is Brazilië inmiddels een stabiel land geworden. De inflatie ligt op een aanvaardbaar peil sinds de invoering in 1994 van de Real als betalingsmiddel. Corruptie is geen groot probleem meer. De ontwikkelingen gaan er snel en de situatie is niet te vergelijken met de barre omstandigheden waarmee emigranten vroeger te maken kregen.

Nederlanders

In de vorige eeuw zijn er heel wat Nederlanders naar Brazilië geëmigreerd. Bekend zijn de Nederlandse kolonies Holambra I en II nabij Campinas in de staat Sao Paulo en de ABC-kolonies in de staat Paraná in de buurt van Curitiba. In totaal zijn er in Brazilië ca. duizend landbouwbedrijven, waarvan de eigenaar Nederlander is of van Nederlandse afkomst is

De landbouw in de deelstaat BAHIA

Katoen

Braziliaanse katoen wordt voornamelijk verkocht aan de lokale textielindustrie en de internationale handelsorganisaties, die actief zijn in de Braziliaanse markt. In de afgelopen jaren heeft Brazilië zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op de markt van machine geplukte kwaliteitkatoen. Enkele van de belangrijkste voordelen van katoen ten opzichte van andere handelsproducten zijn: -significant toegevoegde waarde ten opzichte van soja en maïs, omdat het kan worden geteeld in gebieden die verder van de consumentenmarkt liggen, -vrachtkosten (die problematisch kunnen worden voor andere gewassen) zijn niet zo belangrijk voor katoen als gevolg van de grotere waarde per gewicht in vergelijking met andere landbouwgewassen. 
Een belangrijke wijziging in de Braziliaanse katoensector is de aanzienlijke toename van de opbrengst, naast een stijging van de kwaliteit. In de nieuwe teeltzones, vooral in West-Bahia in het cerrado hoogland, worden opbrengsten bereikt die behoren tot de hoogste in de wereld en met een uitzonderlijke kwaliteit. Extra inkomsten uit katoenzaad en de recente subsidies op katoen zijn tevens belangrijke factoren

Soja

Sojabonen worden geproduceerd onder zgn. “rain fed” condities (zonder irrigatie). Het is een van de belangrijkste gewassen in de Braziliaanse landbouw en om een aantal redenen heeft soja een win-win positie voor de meeste bedrijven. Het kent een vrij lage kostprijs, heeft een min of meer stabiele markt, de mogelijkheid om “hedge” operaties uit te voeren. En verder is niet onbelangrijk de mogelijkheid om leningen aan te trekken, gebaseerd op de lopende productie, de zgn. “soja verde”. Hiermee kunnen kunstmest en gewas beschermingsmiddelen worden betaald. Soja is een belangrijk gewas in de teeltwisseling en wordt gebruikt om plantenziekten en plagen in gespecialiseerde teelten te voorkomen. Hoge opbrengsten zijn mogelijk, van 3.600 kg tot over de 4.500 kg per hectare.

Mais

Ook maïs wordt geproduceerd zonder irrigatie, met gebruik van hoogproductieve tropische hybriden die een goede weerstand hebben tegen ziekten. Het is een belangrijk product voor de intensieve veeteelt, maar in de deelstaat Bahia wordt maïs geproduceerd voor menselijke consumptie. Het merendeel van de Brazilianen in het noord-oosten hebben allerlei soorten producten van maïs op het menu staan, wat voor de producenten een meerprijs betekent. Maïs is een belangrijk gewas voor teeltwisseling en wordt gebruikt om de opbouw van plantenziekten te voorkomen. Niet onbelangrijk is het Santa-Fé teeltsysteem, waarbij maïs wordt geteeld met als ondergewas gras voor het vee. Dit gras wordt na de oogst van de maïs doorgeteeld om aan het einde van de droge periode te worden verkocht.

Logistiek

West-Bahia is centraal gelegen tussen belangrijke centra van de bevolking in centraal-Brazilië, bestaande uit de steden Brasilia, Goiana, Sao Paulo, Rio de Janeiro en Belo Horizonte en de kuststeden zoals Salvador, Ilheus, Aracaju, Maceió en Recife. Het aantal inwoners is meer dan 52 miljoen. De haven en de internationale luchthaven van Salvador zijn gemakkelijk toegankelijk en efficiënt. De vrachtwagen is het belangrijkste middel van vervoer voor de producten uit de regio.