Canada

Emigratie naar Canada: Alberta op stip !

Betere tijden voor de akkerbouw in Canada

Winter. Middernacht in de Canadese prairie. Een boer komt thuis na een lange vergadering in het dorp, waarin is gepraat over onkruidbestrijdingsmethoden, bemesting, markt vooruitzichten enzovoort, en hij neemt even een moment om naar de heldere sterrenlucht te kijken. Nergens ter wereld zijn de sterren groter en helderder dan in de stilte van de wijdse prairie.
De stemming tijdens de vergadering was voor het eerst sinds jaren weer optimistisch. De lang voorspelde stijging van de graanprijzen is eindelijk realiteit. De prijzen zijn gestegen vanwege een slecht seizoen in Australië en Brazilië, maar de opwaartse trend heeft ook veel te maken met een enorme nieuwe graanconsument: de biobrandstofindustrie.

Biobrandstof stuwt vraag omhoog

Momenteel worden over het gehele Noord Amerikaanse continent tientallen nieuwe fabrieken voor biobrandstof gebouwd. Zelfs met de terugkeer naar normale omstandigheden in de akkerbouwgebieden op het zuidelijk halfrond zal biobrandstof de vraag naar graan op recordhoogte houden. Het doet er weinig toe of biobrandstof werkelijk kan concurreren met fossiele brandstoffen, want de VS beschouwt inlands geproduceerde brandstof nu als een zaak van nationale veiligheid. Zelfs als Canada dit Amerikaanse enthousiasme voor biobrandstof niet evenaart, zullen Canadese boeren voordeel trekken uit de onttrekking van grote hoeveelheden voedselgranen uit de Noord Amerikaanse markten. Naast graanteelt zijn de vooruitzichten voor de teelt van oliehoudende zaden ook verbeterd. Biodiesel wordt uit economisch en milieutechnisch oogpunt over het algemeen beschouwd als een betere biobrandstof dan ethanol. De productie van Biodiesel vereist oliehoudende biomassa zoals koolzaad, een van de voornaamste gewassen in de Canadese prairies.

Gezondheidstrend

Naast de productie voor biodiesel is minstens zo positief voor de koolzaadteelt de snel toenemende vraag van de consument, restaurants en voedselverwerkende industrie naar specifieke gezonde oliën. Koolzaad speelt een grote rol in deze trend. En dan is er ook nog de snel toenemende vraag naar biologisch voedsel. Canada loopt wat biologische landbouw betreft achter bij West Europa, maar de consument, de grote winkelketens, de verwerkende industrie en de overheid beginnen nu serieus aandacht te besteden aan biologische producten, van biologische bonen tot biologisch biefstuk. Dit levert interessante nieuwe mogelijkheden op voor ondernemende boeren die bereid zijn minder traditionele wegen te bewandelen.

Canada een land met ruimte en toekomst

De akkerbouw is altijd een belangrijke bedrijfstak geweest voor veel boerderijen in de Canadese prairies, inclusief veehouderijbedrijven. Betere rendementen in de akkerbouw zijn over het algemeen een positieve ontwikkeling voor de hele agrarische sector in West Canada. 
Kort samengevat:
En de Canadese boer, hij ploegde voort, met hernieuwd optimisme en enthousiasme!

Canada: een agrarisch land bij uitstek

Canada is een agrarisch land bij uitstek. Veel Nederlanders hebben daar de afgelopen 50 jaar de overstap gedaan. Op veel plaatsen komt men dan ook “Nederlandse nederzettingen” tegen. Een goed gevoel om mensen van dezelfde cultuur te ontmoeten. Met name de laatste jaren is Canada weer in trek.

Een groot land

Canada is een groot land. Het land heeft een federale staatsvorm. De provinciale regeringen hebben een zekere autonomiteit. Dit laatste maakt dat er onderlinge verschillen zijn tussen de provincies.
Het is het grootste land ter wereld. Er wonen 30 miljoen mensen op een oppervlakte van 10 miljoen vierkante kilometer. Om de gedachte te bepalen: alleen Alberta is al 22 keer Nederland met ruim 3 miljoen inwoners. Voor toeristen zijn vooral trekpleisters de ongerepte natuur en de Rockies.

Canada heeft voor alle sectoren wat te bieden

Men kan bijna zeggen: voor elk wat wils. In alle sectoren is een goed inkomen te halen. Voorop staat dat men het Nederlandse Management heeft aangepast aan de Canadese omstandigheden. Naast vrije vestiging zijn er een aantal sectoren die een quoteringssysteem hebben zoals voor melk, eieren en vleeskuikens. Dit vraagt om extra vermogen. De beschikbare ruimte is ook verschillend. Op de prairies wordt extensiever en grootschaliger geboerd.

Vele gebieden kunnen gewoonlijk volstaan met de natuurlijke regens, maar is in een aantal regio’s is irrigatie noodzakelijk. Met grote installaties kunnen grote oppervlaktes automatisch worden beregend. Met hoge subsidies (75%) van de overheid wordt water getransporteerd over grote afstanden. Via het water district kan water worden gekocht. De prijzen daarvoor zijn lager dan de waterschapslasten in Nederland. 
Wel is belangrijk op het klimaat te letten. De meeste gebieden hebben een landklimaat. Zomers is dat warmer en ‘s winters kouder dan wij in Nederland gewend zijn.. In Ontario heeft men weer te maken met de matigende invloeden van de grote meren. Het noorden is kouder, in het zuiden is het wat milder. In de Fraser Valley (BC) is het klimaat in het algemeen milder.

De grondkwaliteit moet niet vergeten worden. Er zijn grote verschillen. Belangrijk is deskundigen daarover te raadplegen. Er bestaan uitgebreide grondsoortkaarten, gemaakt door het CLI (Canada Land Inventory)-system. Op de kaarten is de grond geclassificeerd. In Ontario is het belangrijk te letten op de hoogte en de zonuren i.v.m. de maisteelt.

De opbrengsten van de verschillende sectoren laten zien dat er veel mogelijk is.
Om de oogstrisico’s te beperken heeft Alberta de mogelijkheid deel te nemen aan het Net Income Stabilisation Account (NISA) en kent daarnaast twee programma’s voor boeren: Farmers Income Disaster Programm ( FDIP) en Agricultural Income Disaster Assistence (AIDA).

Voor AGRO Emigratie & Investeren is het belangrijk dat u die boerderij koopt die het beste bij u past. We hebben daarvoor contacten met bedrijfsbegeleiders in Ontario, de Prairies en British Colombia. Ze helpen u in eerste instantie met de oriëntatie. Als u denkt dat u een keuze kunt maken wordt er contact gezocht met de makelaar. De bedrijfsbegeleiders kunnen u ook op gang helpen.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan kennismaking met het bedrijfsleven dat zich bezig houdt met aankoop, verkoop en dienstverlening. Ook de sociale kant is van belang.
Bedenk wel: emigreren is een proces dat ingrijpend is en veel tijd vraagt. De voorbereidingen van met name de fiscale zaken, maar ook de visa, dienen, om teleurstellingen te voorkomen, in een heel vroeg stadium opgepakt te worden. AGRO E&I werkt samen met ervaren deskundigen