verenidge staten

Verenigde Staten van Amerika (USA)

Grote kansen voor melkveehouders in de Mid-West

In de middenwestelijke staten van Amerika zijn de omstandigheden voor melkveehouderij gunstig. De vruchtbare grond, het klimaat, goed vee, gekwalificeerde arbeidskrachten, voldoende vraag naar melk én als groot pluspunt: er is geen melkquotering! Daarnaast is momenteel de prijsverhouding tussen Euro en US-dollar zeer aantrekkelijk.

Wisconsin

Wisconsin is de grootste producent van kaas en de op één na grootste producent van melk in de USA. AGRO Emigratie & Investeren werkt in Wisconsin samen met de ‘Wisconsin Cheese Makers Association’, het Ministerie van Landbouw (DATCP) en New Horizons Agriculture LLC, Case Dorresteyn.

Michigan, Indiana, Ohio, Illinois en Minnesota.

Samen met ‘Tri State Dairy Development’, dat veel ervaring heeft met het ‘turn-key’ opleveren van melkveebedrijven met 400 tot 3000 melkkoeien, biedt AGRO E&I hier niet alleen de ontwikkeling van nieuwe bedrijven, maar ook de bemiddeling bij en de ontwikkeling van bestaande melkveehouderij- en akkerbouwbedrijven.

Kansen voor de toekomst

Door allerlei ontwikkelingen in Nederland en Europa buigen steeds meer melkveehouders zich over de vraag, waar men als ondernemer nog toekomst heeft. Een vergelijking van gebieden met potentie is niet eenvoudig want vele factoren spelen een rol. We mogen aannemen dat de aantrekkelijke mogelijkheden zich in de toekomst vooral zullen manifesteren in gebieden, die een lage kostprijs en solide infra-structuur combineren met een goede afzet. Gebaseerd op die drie zojuist genoemde peilers komen een aantal gebieden in Amerika in beeld. Omwille van de complexiteit concentreert AGRO Emigratie & Investeren zich vooral op het middenwesten van Amerika, met extra nadruk op de staat Wisconsin.

Melk tekort in kaasindustrie

In Wisconsin (WI), ook wel “America’s Dairyland” genoemd, vormt de melkveehouderij met ruim 20 miljard dollar omzet een belangrijke bron van inkomsten. Ook is zij met vele directe en indirecte banen belangrijk voor de werkgelegenheid van de staat. De infrastructuur wordt er gedragen door een gediversifieerde kaasindustrie, die over de hele linie al langere tijd kampt met melktekorten. Deze onderbenutting van de capaciteit verklaart de hoge premies en daarmee de goede prijs die er voor de melk wordt betaald. Dit economische fenomeen in combinatie met snelle sociale acceptatie en een platteland waar ook het gezin van de agrarische ondernemer goede kansen heeft, schept een aangenaam klimaat voor de ondernemende melkveehouder.

Kleine en grote ondernemers

Door de grote diversiteit van de melkveehouderij in Wisconsin liggen er mogelijkheden voor kleine en grotere ondernemers, waarbij voor beide groepen geldt dat specialisatie kansen schept. Bij kleinere bedrijven bijvoorbeeld in de vorm van z.g. managed grazing (intensieve beweiding), of organic (ecologisch). Beide bedrijfsvormen passen goed in WI en staan sterk in de belangstelling. Verrassend zijn de vaak aantrekkelijke saldo’s. Dat geldt trouwens ook voor de boerderij zuivelaars. Er is een grote constante vraag vanuit de markt naar echte kwaliteitsproducten van de boerderij.

Meerdere Staten geïnteresseerd in melkveehouders

Niet alleen in Wisconsin maar ook in nabij liggende staten zoals Michigan, Ohio, Indiana, South Dacota en Iowa is er behoefte aan melkveehouders die de productie willen overnemen of ontwikkelen.

Voor de grotere melkveehouders liggen hier specialisatie mogelijkheden, bijvoorbeeld via samenwerking met akkerbouwers. Middels te maken afspraken verbouwen de akkerbouwers het benodigde ruwvoer en verzorgen vaak tevens de totale mestafzet. Dat laatste al dan niet met de hulp van een loonwerker. De melkveehouder hoeft het land niet op en kan zich volledig richten op het melken en de verzorging van de veestapel. Extra aandacht die leidt tot een hogere productie en beter saldo. Bovendien hoeft er niet geïnvesteerd te worden in de aanschaf van land en machines. Doordat men zich helemaal op de koeien richt is er meer tijd voor individuele aandacht en aansturing van de verschillende activiteiten. Ter afsluiting de opmerking dat het hier zeker niet alleen de grote bedrijven zijn die goed verdienen. De wet van de grote getallen helpt natuurlijk wel, maar ook in de USA blijft het ondernemerschap de bepalende factor.

AGRO Emigratie & Investeren concentreert zijn aandacht op deze staten in het middenwesten omdat ze economische voordelen hebben voor melkveehouders, als gevolg van klimaat, arbeidsmarkt, infrastructuur van de industrie en afzet door de nabijheid van grote bevolkingsconcentraties.

Investeerders

Ook voor investeerders biedt de USA mogelijkheden. De goede resultaten van de bedrijven maken dat het rendement op het geïnvesteerd vermogen aantrekkelijk is. AGRO E&I heeft in samenwerking met plaatselijke consultants en projectontwikkelaars ervaring met de planontwikkeling en uitvoering.

Beschikbare bedrijven

AGRO E&I en plaatselijke consultants en projectontwikkelaars werken samen om u te begeleiden naar de USA. We kunnen u helpen bij het nemen van de verschillende stappen. We nemen daar de tijd voor. We hebben een regelmatig wisselend aanbod van bedrijven beschikbaar. Ook kunnen we uw wensen invullen door het bedrijf dat u wenst, voor u te zoeken.

Studiereizen in groepsverband of individueel

Bij voldoende belangstelling organiseert AGRO E&I studiereizen in groepsverband naar deze omgeving waarbij een goede indruk kan worden verkregen van de mogelijkheden en de omstandigheden in die staten. Ook studiereizen voor individuele personen kunnen worden geregeld.