Frankrijk

Het leven is goed in het Franse land

Frankrijk: een goed emigratieland

Frankrijk biedt in diverse sectoren goede mogelijkheden voor immigranten.
Tweede en derde generatie “Nederlanders” boeren volop in dit land en hebben hun inbedding gevonden in het Franse sociale leven.

De schaalvergroting in de melkveehouderij is in Frankrijk wat langzamer gegaan dan in een aantal andere landen. Het beleid was jarenlang gericht op het in stand houden van gezinsbedrijven en het afremmen van ongebreidelde schaalvergroting. Het lijkt er echter op dat Frankrijk zich opmaakt voor een inhaalslag.

Politieke stimulans voor het platteland.

Frankrijk kent relatief lage grond- en quotumprijzen waardoor het nog steeds mogelijk is om met een relatief bescheiden vermogen een gezinsbedrijf op te bouwen dat toekomst biedt. 
De ontvolking van het plattelend is lang een grote zorg voor de overheid geweest. Momenteel wordt vooral de leefbaarheid van het platteland gestimuleerd. Hierin past ook de aandacht van de overheid voor de recreatieve kant van het boerenbedrijf. 
Bij Harm Hof van Europe Ruris, die de praktijk van het boer zijn zeer wel kent, is uw begeleiding naar een Frans boerenleven in goede handen.

Melkveehouderij.

Het westen van Frankrijk is het belangrijkste melkveehouderij gebied. Bretagne en Laag Normandië zijn de melkveeregio’s bij uitstek. Deze gebieden zijn samen met de regio “Pays de la Loire” goed voor ca. 50 % van de Franse melkproductie. Als gevolg van een zeer mild zeeklimaat (héél zachte winters, gematigde zomers met regelmatige regenval) kent dit gebied (vooral Bretagne), lage productiekosten voor melk.

Akkerbouw.

Belangrijke akkerbouwgebieden liggen in het noorden, centrum en zuidwesten van Frankrijk. Voor mensen van buiten is het in de noordelijke akkerbouwgebieden lastig om binnen te komen . De beste mogelijkheden voor graantelers liggen in het centrum waar graanbedrijven van 150 tot 400 ha te vinden zijn voor grondprijzen van ca. € 3500 tot € 6000 per ha.

Geitenhouderij.

De regio’s voor de geitenhouderij zijn vooral Poitou-Charentes (m.n. het departement Deux-Sèvres) en Centre. De prijs voor geitenmelkDe prijs voor geitenmelk is in het algemeen vrij stabiel. Wellicht goed om te weten is dat voor melk uit sommige AOC-gebieden (Zone d’Appelation d’Origine Contrôlé) een hogere melkprijs wordt betaald.

Varkenshouderij

De concentratie van de varkenshouderij ligt in Bretagne (productie en verwerkende industrie). Overname van bestaande bedrijven is hier mogelijk, voor nieuwe vestiging zijn andere extensievere gebieden aan te raden.

Klimaat.

Frankrijk kent globaal vier verschillende klimaat regio’s. In het westen heerst een zeer gematigd zeeklimaat met zachte winters en gematigde zomers. Neerslag valt zeer verspreid over het gehele jaar. In het oosten heerst een landklimaat met koude winters en vaak warme zomers. In het midden van Frankrijk heerst een overgangsklimaat tussen zee- en landklimaat. Langs de kust van de Middellandse Zee en in het zuiden van het Rhônedal is sprake van het Middellandse Zee klimaat met droge warme zomers en zachte regenrijke winters. Maar deze zone wordt de laatste jaren steeds meer gekenmerkt door extreme weersituaties.

Financiering.

Banken financieren op basis van rendement en zekerheden. Voor de groep “Jonge boeren” (tot 40 jaar) kan een aantal banken leningen verstrekken waarbij de rente gedeeltelijk door de overheid wordt gesubsidieerd.

Sociale situatie.

Om goed met de Fransen om te kunnen gaan is kennis van de taal een eerste vereiste. Als u emigratie naar Frankrijk overweegt, begin dan alvast met Franse les te nemen. Diverse voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs zijn in Frankrijk zeker zo goed als in Nederland (kinderen maken op school wel langere dagen dan in Nederland). Op het Franse platteland zijn de afstanden groter dan in Nederland. Voor culturele – en sportvoorzieningen moet men veelal naar de grotere plaatsen waardoor ook het leggen van contacten minder eenvoudig is dan in Nederland. Belangrijk is dus het eigen initiatief en activiteit om deel te kunnen uitmaken van het lokale sociale leven.