Roemenië

Landbouwgrond in Roemenië

 

Roemenië, de “graankamer” van Europa, geeft mogelijkheden

Er is nog veel niet gebruikte grond beschikbaar van goede kwaliteit met voldoende neerslag. Andere argumenten zijn:

  • De aankoop van landbouwgrond is door buitenlanders onbeperkt mogelijk via een Roemeense vennootschap. Deze vennootschap mag voor 100% eigendom zijn van de buitenlandse investeerder.
  • De actuele prijzen voor landbouwgrond in Roemenië zijn duidelijk lager dan kwalitatief vergelijkbare landbouwgrond in West Europa.
  • Roemenië is lidstaat van de Europese Unie. Oppervlakte subsidies worden net als in Nederland uitgekeerd en vormen op deze wijze een veilig basis inkomen en daardoor een basis onder het rendement.
  • Naast goede landbouwgrond beschikt Roemenië in bepaalde regio’s over gunstige klimatologische omstandigheden. Centraal Roemenië staat daarbij met stip op de eerste plaats voor onze projecten. Dit gebied kent een goede infrastructuur met in de nabijheid grote graanverwerkende bedrijven. Verder heeft het gebied nog veel braakliggende landbouwgrond en daardoor goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van landbouwbedrijven.
  • In deze regio is een goede samenwerking met de lokale autoriteiten opgezet. Van de lokale kennis en menskracht wordt maximaal gebruik gemaakt.

 

Algemene waardestijging

Algemene waardestijging De grondprijzen zijn in de afgelopen jaren opnieuw flink gestegen. Dit geldt voor Nederland, maar meer nog voor Oost-Europa, m.n. Roemenië. Met aankoopprijzen voor grote percelen ligt nu tussen de € 5.000 en € 8.000/ha. Er is ruimte voor verdere groei. Mede door de EU-premie. Deze was in 2015 al € 150/ha. Een verdere verhoging tot € 200/ha is door de EU toegezegd.

Agri E&I analyseert sinds jaren investeringsprojecten en neemt ook deel. Ze kan u daardoor vrijblijvend adviseren. Momenteel is deelname mogelijk vanaf € 40,000. De afgelopen jaren was het rendement op deze projecten onder Nederlandse leiding bijna 15% per jaar?